Nieuws

Herdenkingsdienst

Op 25 november a.s. vindt er een herdenkingsdienst plaats. We herdenken dan de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hun naam wordt genoemd er wordt een kaars aangestoken. Daarna kan iedereen een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan de overleden geliefden.

Kerkomroep

Vanaf nu kunt u ook de kerkdiensten beluisteren via de kerkomroep. De eerstvolgende dienst in onze kerk wordt op de website van de Kerkomroep gezet. 

Begroting 2019 Diaconie

De begroting 2019 van de diaconie is in de kerkenraad vastgesteld. Volgens de regels van de Protestantse Kerk Nederland moet een samenvatting van deze begroting worden gepubliceerd. Aan deze voorschrift voldoen wij. Als u namelijk op deze link klinkt kunt u de samenvatting inzien. Wilt u alle cijfers achter deze samenvatting inzien, dan kan dat ook. Stuur een mail naar pknvriescheloo@ziggo.nl en er zal een afspraak gemaakt worden om dit te regelen. 

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

Startzondag

Astrid Lüürsen heeft  een mooi verslag gemaakt van de startzondag:

“Zondag 9 september druppelde de Magnuskerk in Bellingwolde langzaam vol met leden van de PG gemeenten Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo.”
Lees verder… 

 Van de diaconie

11 november houden we ons jaarlijkse oogstdienst. Met de andere drie kerken zamelen we producten in die de Voedselbank goed kan gebruiken. In de komende diensten zal er meer uitleg komen.

Open Koffie-Ochtenden

De laatste woensdag van de maand betekent dat we weer bij elkaar komen voor een gezellige ochtend in Het Trefpunt in Vriescheloo.
Vanaf 10.00 uur is iedereen (jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk)welkom om koffie/thee te komen drinken en om bij te praten. Zin in een spelletje te doen? Ook dat kan! Heb je een leuk verhaa? Wij zijn benieuwd! Om ca.11.30 uur gaat ieder zijns weegs. Vervoer nodig? Neem contact op met Johanna.

Data:

  • 26 september;
  • 31 oktober;
  • 28 november;
  • 19 december

Tijd: Vanaf 10.00 uur
Locatie: Het Trefpunt (bij de kerk in Vriescheloo)
Info of opgave vervoer
Johanna Hulsman tel. 0597-541147
e-mailadres: jwhulsman@home.nl 

Nieuwe website

Een nieuwe website maar met dezelfde inhoud. Op de laatste gemeente-avond is gezegd dat het mooi zijn als de website van onze kerk ook goed te lezen is op een smartphone of een tablet. Vandaar de vernieuwing. De hele website is opnieuw gebouwd in een ander programma. Dit betekent wel dat er nog veel aangepast moet worden, maar dat kost nog wel even tijd. De site is in ieder geval nu online. Als je rare dingen ziet, meld het mij dan: jan.eefting@ziggo.nl

Bloemengroep

De afgelopen periode zijn er bloemen gegaan met felicitaties naar de jarigen dhr.de Vries (87), mevr. Meijer-Frikken (83), dhr. Mulder (85), mevr. Eelsing-Staats (90) en mevr. Zuur-Frey (82).

Verder zijn er bloemen gegaan naar de echtparen Loth-de Haan en het echtpaar Koetje-Elzing voor hun 25 jarig huwelijk. Er zijn bloemen gegaan naar fam. Groenbroek, dhr. Dekker en dhr. Loth en ter bemoediging of i.v.m. een ziekenhuisopname.

Er zijn bloemen of een cadeautje gegaan met felicitaties naar de fam. Wilting-Smith i.v.m. met de geboorte van hun dochter Emma. De fam. Eelsing, Loosterlaan en de fam. van Doorn, Dorpsstraat hebben een bloemetje gehad ter verwelkoming in ons dorp en in onze gemeente. 

Er zijn giften binnengekomen voor de bloemengroep via B.S 10 euro en G. ter V. 10 euro. Hartelijk bedankt hiervoor !

Binnenkort vieren  hun verjaardag dhr. Dijkhoff (23 nov.), dhr. Swarts (30 nov.),  en dhr. Smith (26 dec.).

We wensen hen alvast een hele fijne dag toe!

De bloemengroep zijn we samen, mocht u dus weten van mensen die ziek zijn of om een andere reden een bloemetje nodig hebben of verdienen, laat het ons weten!

Een vriendelijke groet namens de bloemengroep

Hetty Koetje (tel: 0597-768009,

email: koetjelzing@hotmail.com

 

 

 

Sluit Menu