Nieuws

Rommelmarkt

Het was een gezellige rommelmarkt afgelopen zaterdag 11 mei. Er was veel publiek en een goede sfeer. De rommelmarkt heeft ongeveer € 2300,- opgebracht. Het geld wordt besteed aan onderhoud van de kerkelijke gebouwen. 

Lijst bijdrage Gaandeweg

Binnenkort komt uw Gaandeweg bezorgster langs voor een bijdrage voor het ontvangen van het kerkblad Gaandeweg. U kunt uw bijdrage ook over maken op de bank rekening van de Prot kerk Vriescheloo; Nl 48 RABO 0306 6039 69 o.v.v. uw naam en ´bijdrage Gaandeweg´. Ook de mensen die Gaandeweg toegestuurd krijgen vragen we vriendelijk een bijdrage overmaken op dit rekeningnummer. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Afscheid van gebouw Rehoboth

Sinds 1995 diende de voormalige gereformeerde kerk Rehoboth als vergadercentrum van de protestantse gemeente Bellingwolde. Veel lief en leed werd hier met elkaar gedeeld. Verenigingen, clubs, cursussen, de boekenmarkt waren thuis in Rehoboth. We hebben hier startzondagen gehouden. En natuurlijk waren er kerkenraadsvergaderingen en gemeenteavonden. Op de laatste gemeentevergadering werd afgesproken: we gaan op een gepaste manier afscheid nemen van Rehoboth.

Namens de kerkenraad hebben Ria Eerhart, Wim Ekkelkamp en Wolf Jöhlinger een Rehoboth-afscheids-vesper voorbereid. Hendrikus de Vries en Ageeth Klaassen-Vloo zullen de viering muzikaal opluisteren.

Op zondag 26 mei a.s. zijn allen die ‘iets hebben’ met Rehoboth uitgenodigd om 15.30 uur afscheid te nemen van gebouw Rehoboth.

We zullen onder Gods woord samen komen én er zal ruimte zijn om herinneringen met elkaar te delen. Afsluitend doen we dan symbolisch voorgoed de deur dicht.

Als u tastbare herinneringen hebt zoals foto’s van samenkomsten in Rehoboth, liturgieën, programma’s van verenigingen of iets dergelijks – neem ze gewoon mee. Misschien is het mogelijk met uw herinneringen een digitaal monument van ons Rehoboth op het World Wide Web te bouwen.

Met vriendelijke groet
Astrid Lüürssen, scriba

 

Kerkenpad Oost-Groningen
1 juni 10.00-16.00 uur

Al vanaf zomer 2015 is er elk jaar een zaterdag waarop zo’n 20-tal kerken (en torens) in de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Pekela en Midden-Groningen hun deuren openen voor het publiek, dat dan de gebouwen niet alleen van buiten, maar ook van binnen kan bewonderen. 

In 2019 is dat op 1 juni. De deelnemende kerken zijn onderling heel verschillend wat betreft architectuur en hebben allemaal zo hun eigen bijzonderheden, waar vrijwilligers graag meer over vertellen! Een aantal van de deelnemende organisaties heeft bovendien een extra activiteit; zoals een boekenmarkt, een tentoonstelling of orgelbespeling.  

Kijk voor een overzicht van de deelnemende gebouwen op:

www.kerkenpadoostgroningen.nl of www.facebook.com/kerkenpadoostgroningen

Hier wordt ook vermeld wat er nog meer te doen is, in of om elk gebouw.

Pasen 2019

Op zondag 14 april kwamen wij samen in de Magnuskerk. Ds. Atzo Nicolai (oud voorganger van PG Bellingwolde) ging voor in deze dienst. Wiebe Claus bespeelde het tijdelijk orgel vanwege groot onderhoud van het echte orgel.

De KND ging tijdens de dienst de Palmpasen stok versieren. De consistorie stond klaar voor dit gebeuren. Maar eerst gingen de jongeren van de KND naar de kerk waar ze met de kinderkaars uitgeleide werden gedaan met het kinderlied “we gaan voor even uit elkaar”.

Aan het einde van de dienst kwamen ze binnen om te laten zien hoe mooi de Palmpasen-stokken geworden waren. De consistorie zag er weer netjes uit na afloop.

Na de dienst gingen we naar Het Karspel voor koffie/thee maar ook voor de presentatie van de Roemenië-commissie. Deze commissie vanuit de kerk in Winschoten/Blijham vormt al jaren een partnergemeente met Nicolesti. Vanwege onze gezamenlijke diensten gaan wij hier ook aan meedoen.

Ans Aapjes nam ons mee op reis naar Nicolesti. We kregen een indruk van hoe dingen daar zijn en hoe dingen zijn aangepast met hulp uit Nederland. Mooie toiletten in de school, een aula waar men gebruik van kan maken, verwarming in de kerk, speelattributen bij de school en noem maar op. Mooi om te zien dat geld goed besteed wordt ook door werkzaamheden van de leden van de kerkgemeenschap in Nicolesti zelf. Een wereld van verschil hoe alles er uitziet dan bij ons.

Na afloop kregen de vier afgevaardigden van de diaconie van de PG-gemeenten BBVW elk een kaars. Zo’n kaars brandt ook in de kerk in Nicolesti (zie foto op de presentatie) . Elke laatste zondag van de maand gaan we collecteren voor hen en dan brandt deze kaars als symbool van verbondenheid met Nicolesti.

Wie wil is van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in Nicolesti, men is heel gastvrij vertelde Ans.

Ans bedankt voor de heldere presentatie en uitleg hiervan.

Na de gezamenlijke diensten op donderdag, vrijdag en zaterdag scheidden onze wegen met Wedde op 1e Paasdag, Wedde had nog haar eigen dienst met Pasen.

Om 9.00 uur kwam men weer in Het Karspel om samen te ontbijten. Leden van PG Blijham hebben dit georganiseerd. Een mooi welkom in het gebouw zowel buiten als bij de jassen was het duidelijk dat men welkom was.

Een goed gevuld buffet met van alles en nog wat, ten tijde van de foto was de fafel zo goed als leeg. Een mooie opkomst van alle drie de gemeenten. Zo leren wij elkaar al meer kennen.

De leden van PG Blijham die dit georganiseerd hebben bedankt, het was geweldig.

Daarna gingen we naar de kerk om Pasen te vieren. Ds. Wolf Jöhlinger ging voor in deze dienst en Etty de Boer speelde op de piano.

Tijdens de dienst kregen de kinderen die in de kerk zaten uitleg van ds. Jöhlinger over de nieuwe Paas- en kinderkaars. Over de symbolen die er op staan en hoe je de warmte van een kaars en het licht als veiligheid en bescherming van Jezus kunt zien.

De verbeelding op deze Paaskaars stelt voor Verbondenheid; Klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer. Ook wij als vier gemeenten kunnen ons hierin zien. Vier gemeenten allemaal anders maar wel onderling afhankelijk en verbonden met elkaar. Maar ook vier mensen, wij als individueel persoon, allemaal anders maar toch horen wij bij elkaar.

Mariëlle Boerstoel, leiding van de T-bar samen met Herman Bouman, vertelde aan het einde van de dienst wat over het kunstwerk dat voor de avondmaalstafel stond en na de dienst is opgehangen in de kerk. Het is de afronding van een project van eerder en de viering van Pasen op 17 april in de consistorie van de Magnuskerk.

Tijdens een eerdere avond van de T-bar hebben ze het gehad over eenzaamheid en depressie. N.a.v. hiervan kregen ze de opdracht om te tekenen wat vrolijkheid is en de tegenstelling boos of bang. Hier hebben ze toen kunstwerken over gemaakt

Met Pasen komen ook tegenstellingen aan de orde: licht en donker, schuld en onschuld.

Tijdens de Paasviering hebben de jongeren teksten/onderschriften gemaakt bij de kunstwerken van eerder.

Tijdens de Paasviering kwamen de jongeren binnen met een potje met een kaarsje daarin. Het lied van AURORA – Walking In The Air (zie op YouTube) werd gespeeld om in sfeer binnen te komen.

De vrije uitleg van de Engelse tekst kon gekoppeld worden aan het thema eenzaamheid en depressie maar ook aan het verhaal van Pasen. Met Pasen vieren wij dat het donker verdreven wordt door het licht.

Aan het einde van de Paasviering kregen de jongeren een kaars mee met een Paasgroet: “Neem het licht mee, het licht is sterken dan het donker”.

En zo kwamen we dan aan het einde van mooie diensten op weg naar Pasen.

https://photos.app.goo.gl/LS8Nwmb37oQpJAJL8

In de link hierboven de foto’s van Palmpasen en Pasen van de vier PG gemeenten BBVW.

Met vriendelijke groet,

Astrid Lüürssen, scriba

Kerkomroep

Wilt u een kerkdienst beluisteren ga dan naar deze website 


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug


Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

Bloemengroep

De afgelopen periode zijn er bloemen gegaan met felicitaties naar de jarigen mevr. Tammes-Buntjer (88), mevr. Glazenborg-Zuurman (83),  men. Zuur (80), mevr. Hofsteenge (91), mevr. de Boer-Kuipers (85) en men. te Velde (81).

Er zijn bloemen gegaan naar het echtpaar Krabben-Renken i.v.m. hun 40 jarig huwelijk. Er zijn bloemen gegaan  ter bemoediging naar men. Teuben, mevr. Nieman, men. Drenth en men. Gobets.

Er zijn giften binnengekomen voor de bloemengroep via J.M. 10 euro en via H.K. 10 euro.  Hartelijk bedankt hiervoor !

Binnenkort vieren  hun verjaardag mevr. Bultena-Hilverts (16 mei), mevr. Kremer-Mulder (28 mei), mevr. Reit-Engelage (4 juni) en mevr. Mulder-Dijkhof (1 juli). We wensen hen alvast een hele fijne dag toe!

De bloemengroep zijn we samen, mocht u dus weten van mensen die ziek zijn of om een andere reden een bloemetje nodig hebben of verdienen, laat het ons weten!

Een vriendelijke groet namens de bloemengroep

Hetty Koetje (tel: 0597-768009,

email: koetjelzing@hotmail.com

 

 

Sluit Menu