De diaconie heeft een belangrijke functie in de kerk. Zij zamelt elke zondag het geld in en ondersteunt daarmee diverse activiteiten. Voor het grootste gedeelte wordt het geld besteed volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland. We volgen daarbij het collecterooster van onze landelijke organisatie. Hierbij worden zowel landelijke als werelwijde projecten ondersteund.

De diaconie ondersteunt financieel verder:

plaatselijke projecten;
de bloemengroet;
de gezamenlijke hulporganisaties bij rampen.

De diaconie verzorgt alles rondom het heilig avondmaal.
Activiteiten vanuit de diaconie wordt gedaan door :
Mevr. J.W. Hulsman-Tuenter
De financiële administratie van de diaconie is in handen van Jan Eefting.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL78RABO0306619628

Kerk in Actie

Kerk in Actie Website
Wilt u kennisnemen van de laatste berichten van Kerk in Actie. Klik dan op deze link: Website Kerk in Actie

Sluit Menu