Nieuws

Eerste Kerstdag 2019

In deze dienst gingen voor kinderen en leiding van de KND met medewerking van ds. Wolf Jöhlinger, weer eens wat anders.

In de consistorie kon je zien dat er wat ging gebeuren. De kerstboom en adventskaarsen brandden en Wiebe Claus speelde op het orgel. De kerk druppelde langzamerhand wat vol. Intussen waren Hetty Koetje, Marijke van der Wal, Marjan Claus en Janet Korte druk bezig om de kinderen voor te bereiden op de dienst. Ellen Jonk was intussen druk bezig met de beamer in de kerk waardoor eenieder de hele dienst kon volgen.

De kaars werd door Abel aangestoken maar eerst werd het gedicht hierbij gelezen. Daarna mochten wij elkaar de Vredesgroet geven. Vervolgens ging Mariët voor in gebed.

In deze dienst werd het adventsproject “volg de ster” afgesloten. Marijke noemde nog eens alle namen van de voorouders van Jezus die ook op de kleine sterrenketting stonden en ds. Jöhlinger mocht nog een aantal moeilijke namen oplezen van de namen van voorouders die op de kleine sterren stonden. In elke grote ster stond een naam van een persoon die tijdens de adventsdagen besproken is. Wij kijken naar een filmpje Daarna maakte Janet de laatste grote ster open, wie stond hierin? “God is bij Jezus”. De sterren wijzen ons de weg naar kerst.

Daarna gingen we kijken en luisteren naar het kerstspel verteld en uitgebeeld door de kinderen van de kindernevendienst en Marjan.

Wat heel spannend was, was dat de kinderen allemaal een ster kregen die aan de kaars aangestoken werd. Dat werden toen pas echte sterretjes. En zo gingen we verder met het kerstverhaal.

Een collecte hoort erbij en de duif die de afgelopen zondagen heeft gevlogen voor veel kinderen in verschillende landen vloog vandaag voor het laatst voor kinderen in Moldavië.

Maar we mochten niet alleen geven maar ook ontvangen. Een aantal kinderen gingen met een traktatie door de kerk.

De voorgangers van deze morgen kregen van de gemeente een applaus.

Ds. Wolf Jöhlinger bedankte eenieder die op wat voor manier ook meegewerkt heeft aan deze kerstviering.

En zo kwam aan deze mooie kerstviering een einde. De kinderen kregen na afloop nog een presentje mee. Ze konden niet wachten met het uitpakken om te kijken wat erin zat.

Bij het uitgaan van de kerk kreeg eenieder een ster, met sterretjes, mee om thuis aan te steken. De tekst die hierbij zat was “Kom volg de ster naar het Koningskind”.

En als laatste mocht Sake Hofman de kaarsen in de kroonluchter doven onder toezicht en ondersteuning van Fenny Smid de koster.

Voor diegene die niet bij deze viering aanwezig was, u kunt het terugluisteren op:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998

Foto’s van deze dienst zijn te vinden op:
https://photos.app.goo.gl/TVFFv6His6hadUCE6 of een selectie hiervan op deze pagina van de website.


Met vriendelijke groet,
Astrid Lüürssen, scriba

Regenboogviering

De foto’s van deze viering staan nog op de website zie hiervoor deze bladzijde.

Startzondag 2019

Een verslag van deze mooie dag staat hier. Wat foto’s van deze dag staan op deze bladzijde.

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

 

Kerkomroep

Wilt u een kerkdienst beluisteren ga dan naar deze website 


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug

Privacyverklaring

De vier kerken hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u onder het kopje Contact en Privacy.


Sluit Menu