Nieuws

Kerkdienst 23 mei 2021

Beste gemeenteleden,
Komende zondag 23 mei 2021 kerken wij samen met de Protestante gemeente Oude Pekela.
Ds. Simone van de Vrie heeft een Pinksterbrief samengesteld voor ons allen (zie hieronder) en ook op de website van PG Bellingwolde en Blijham.

Klik hier voor de Pinksterbrief van Ds Simone van de Vrie

Hierin staat ook hoe u a.s. zondag de dienst kunt volgen. Tegen die tijd ontvangt u ook nog via de mail de link en de liturgie.
Ds. Van de Vrie heeft in de nieuwsbrief een oproep gegaan aan ons allen om te reageren voor 20 mei op de vraag “Wat geeft u hoop?”.
U kunt hierop antwoord geven aan haar via svdvrie@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

Astrid Lüürssen, scriba

Jaarrekening Diaconie
Volgens de landelijke PKN-voorschriften dient de jaarrekening van de diaconie ter inzage gelegd te worden aan de leden van onze kerk. Normaal doen wij dat tijdens een jaarvergadering. Nu dat niet kan vanwege corona, publiceren wij de jaarrekening 2020 via deze website. Wilt u de jaarrekening bekijken dan kan dat via deze link.
 
Kerkdienst in coronatijd

De ontwikkelingen tijdens de coronatijd tijd gaan zo snel dat nieuws omtrent dit onderwerp op de website vaak achterhaald is. De kerkenraden hebben besloten om m.i.v. 20 december alleen online diensten te houden. Dit blijft zo  tot 1 maart 2021. Hoe het dan verder gaat moet nog worden bekeken. Het ligt helemaal aan de landelijke ontwikkeling betreffende corona. 

Linken naar kerkomroepen van de kerken:
Link kerkomroep Bellingwoldehttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Wanneer u op de pagina komt van de kerkomroep ziet u de liturgie van de dienst van de recentste zondag. 
Scroll naar beneden of met de pijltjes toets.
U krijgt dan een overzicht van de diensten te zien.
Klikken op” luisteren” om de dienst die u wilt horen te beluisteren

Koffieochtend

Konden we een poos geleden melden dat de koffie-ochtenden weer van start zijn gegaan. Helaas zijn deze ook al weer gestopt. Dit vanwege de heftigheid van de coronavirus. Als de koffie-ochtenden weer beginnen wordt dat via mail, website bekend gemaakt. Het is niet anders.

 

Van de diaconieën

Beste gemeenteleden,
 
In deze vreemde caronatijd worden we gedwongen om naar alternatieve oplossingen te zoeken wat betreft de collectes. De gezamenlijke diaconieën komen tot de volgende oplossing.
We willen u vragen om op de bekende bankrekeningen van de diaconieën uw bijdrage voor de collectes over te maken. Graag vermelden of het voor de kerk of voor de diaconie is. De penningmeesters van de vier diaconieën zorgen er dan voor dat het geld naar de juiste bestemming gaat.
 
 
 
 

Kerkdiensten online

Het moderamen heeft moeten besluiten, ook op advies van de PKN en RIVM om de diensten en kerkelijke activiteiten in de maanden april en mei niet door te laten gaan. Dit betekent dat wij in deze periode geen kerkdiensten in onze kerkgebouwen hebben.We hebben nu wel diensten online. 
De ervaring leert dat het het eenvoudigst is, om deze via de website van PG Bellingwolde deze diensten te beluisteren.  Onder het kopje Kerkdiensten in Coronotijd staan de opgenomen diensten. 

De diensten via kerkomroep en de website PG Bellingwolde staan in het geval van een dienst op de zondag, zaterdagavond al online. U hoeft dus zondags niet te wachten tot 9.30 uur. Ook kunt de dienst op een ander tijdstip of dag beluisteren. U mist waarschijnlijk de kerk van Vriescheloo in de handleidingen en op kerkomroep. Om het uitvoerbaar te houden voor iedereen hebben we besloten de diensten alleen via de kerken Bellingwolde en Blijham uit te zenden. Wordt dit anders dan hoort u dat. PG Wedde heeft nog geen aansluiting voor de kerkomroep.

 

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

 

Kerkomroep

Wilt u een kerkdienst beluisteren ga dan naar deze website (website van de protestantse kerk in Bellingwolde)


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug

Privacyverklaring

De vier kerken hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u onder het kopje Contact en Privacy.

Open Koffieochtenden

Waar en wanneer
Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in Vriescheloo van 10.00 – 11.30 uur.
Voor wie
Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham,Vriescheloo en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom. 
Wat
Koffie/thee drinken met aandacht voor elkaar. Even bijpraten…. prima! Een spelletje doen…ook leuk!Een verhaal vertellen….we zijn benieuwd.
Info
Info en/ of opgave voor vervoer bij Johanna Hulsman. tel/ 0597-541147

Partnergemeente Nicolesti

Voor meer informatie over dit project, klik hier


Sluit Menu