Website van de Protestantse Gemeente Te Vriescheloo

Onze gemeente valt onder de protestantse Kerk Nederland. Wij zijn een kleine gemeente met iets meer dan 30 belijdende leden. We werken daarom samen met de protestantse gemeenten van Wedde, Blijham en Bellingwolde. De samenwerking is inmiddels zo  intens, dat wij werken aan een federatie. Dat zal dit jaar naar verwachting gestalte krijgen.

Op de zondagen wordt bij toerbeurt kerk gehouden in een van de vier kerken. Meestal beginnen de diensten om 9.30 uur. Zie hiervoor ook de pagina met de kerkdiensten.

 
 
Van de diaconieën
Beste gemeenteleden,
 
Voor wie niet naar de kerkdiensten kan gaan, vragen wij u om op de bekende 
bankrekeningen van de diaconieën uw bijdrage voor de collectes over te maken. Graag vermelden of het voor de kerk of voor de diaconie is. De penningmeesters van de vier diaconieën zorgen er dan voor dat het geld naar de juiste bestemming gaat.
 
 
 

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

Samenwerkingsovereenkomst

De vier gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Deze overeenkomst vindt u hier.

Plaatselijke regeling

De plaatselijke regeling is hier te lezen

 

 

ROMMEL-    PLANTEN- EN                                                                              

BOEKENMARKT


VEEL MOOIE DINGEN VOOR LIEFHEBBERS EN SNUFFELAARS
ZATERDAGMORGEN 25 mei 2024
VAN 09:00 TOT 12:00 UUR
Heeft u nog bruikbare spullen, boeken, speelgoed, e.d. beschikbaar?
We komen het graag bij u ophalen.
Neem daarvoor contact op, uiterlijk 22 mei, met:

  1. Korte tel: 0597 54 17 41 of M. Wilts tel: 0597 54 13 13

Of via e-mail

Voor Vriescheloo: jeroen.koetje@hotmail.com

Voor Blijham: ndrent91@gmail.com

 Op vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur komen we dan bij u langs.

 Zaterdag 25 mei bent u van harte welkom op het kerkplein en wij verheugen ons erop om u dan te ontmoeten.

SPULLEN:

Graag komen we de spullen die u heeft vrijdagmiddag 24 mei bij u ophalen.
Met de door u gegeven spullen en curiosa kunnen we er weer een mooie en succesvolle markt van maken.
Banden, accu’s, bedden, matrassen, bankstellen, grote fauteuils, grote kasten en witgoed kunnen we niet gebruiken. Bij twijfel overleg met contactpersoon en ophalers zij bepalen of het meegenomen wordt.

PLANTEN:

Zoals u van ons gewend bent hebben wij weer volop tuinplanten te koop.
Een ruime sortering vaste planten, heesters [o.a. buxus] bessenstruiken, leliebollen etc.
Tevens terraspotten en leuke bakjes voor de tuintafel.

Heeft u vragen over de verzorging? Wij geven u deskundig advies over de verzorging en standplaats. Tuinplanten worden door een tuinliefhebster gekweekt. Ze wil u graag mee laten genieten.

BOEKEN:

We houden geen aparte boekenmarkt meer. We hopen wel dat we weer zoveel boeken van u krijgen dat we naast de rommel- en plantenmarkt ook van een echte boekenmarkt kunnen spreken.

DOEL:

De opbrengst is bestemd voor de voedselbank en Schuldhulpmaatje.

Info hierover kunt u vinden op:

 

Home

Home

Ook kunt u een bijdrage doen via NL48 RABO 030 660 3969 onder vermelding:

Gift rommelmarkt

Kerkomroep

De diensten zijn online te beluisteren op een tijdstip die u past. Dit zijn de linken:

Vriescheloo : klik hier

Bellingwolde: klik hier

Blijham: klik hier

Wedde: klik hier


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug

Privacyverklaring

De vier kerken hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u onder het kopje Contact en Privacy.

Reserveringskalender

Via deze website kunt u een reservering maken voor de consistorie, Trefpunt en kerk. 

Open Koffieochtenden

Waar en wanneer
Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in Vriescheloo van 10.00 – 11.30 uur.
Voor wie
Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham,Vriescheloo en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom. 
Wat
Koffie/thee drinken met aandacht voor elkaar. Even bijpraten…. prima! Een spelletje doen…ook leuk!Een verhaal vertellen….we zijn benieuwd.
Info
Info en/ of opgave voor vervoer bij:
Johanna Hulsman
tel 0597-541147
Woutje Boomsma,
tel 0597-541145

 

Partnergemeente Nicolesti

Voor meer informatie over dit project, klik hier


Fietstocht

Op 25 mei a.s. wordt een sponsorfietstocht gehouden, georganiseerd door de vier diaconieën. De opbrengst is voor het Kinderhotel Burcht Wedde. Inleg is € 5,-. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.