Nieuws

Zaterdag 27 maart is onze kerk open van 13.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom.

Niet alleen voor het inleveren van de spaardoosjes en producten voor de voedselbank, maar ook om tijd te nemen voor bezinning. Luisteren naar het orgelspel en om eventueel een kaarsje aan te steken.
We hopen dat veel mensen gebruik zullen maken van deze gelegenheid.

Misschien tot ziens op zaterdag.

Beste gemeenteleden van Protestantse gemeente Bellingwolde Blijham Vriescheloo en Wedde,
 
In de Gaandeweg heeft u er al over kunnen lezen…
Gaat u/ga jij mee op speurtocht door de vier dorpen, langs de vier kerken? Gaat u/ga jij de Challenge aan? Gaan jullie mee op weg door Jeruzalem samen met Jezus en zijn tijdgenoten? Deze PaasChallenge is voor jong en oud en ook mensen buiten de kerk zijn welkom om mee te doen! 
Vanaf palmzondag 28 maart t/m maandag 2e paasdag 4 april kan de PaasChallenge gedaan worden. Op jullie eigen tijd/met eigen vervoer/met eigen huishouden. Het startpunt van de PaasChallenge is de Magnuskerk in Bellingwolde. 
Zo kunnen we ondanks de beperkingen als gemeente toch fysiek bezig met het Paasevangelie! 
 
 
In de bijlage staan de instructies voor de deelnemers. Veel informatie, handig om te printen en hopelijk duidelijk voor iedereen. 
We hopen natuurlijk op een enorme deelname. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast en hebben er veel zin in! 
Mocht er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen we het heel graag en ook foto’s en verhalen van de Challenge zien we graag!
 
Met hartelijke groet,
Kindernevendienst Protestantse gemeente Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
Marijke van der Wal, Ellen Jonk, Hetty Koetje, Janet Korte en Marjan Claus 

Begrafenisdienst Bé Mulder

Voor degene die de dienst op 12 februari live wil volgen: ga naar www.gedenkstream.nl en vul de code 594MUL in. U kunt de dienst ook later nog bekijken. Drie maanden lang kunt u bovenstaande code gebruiken.
 
Kerkdienst in coronatijd

De ontwikkelingen tijdens de coronatijd tijd gaan zo snel dat nieuws omtrent dit onderwerp op de website vaak achterhaald is. De kerkenraden hebben besloten om m.i.v. 20 december alleen online diensten te houden. Dit blijft zo  tot 1 maart 2021. Hoe het dan verder gaat moet nog worden bekeken. Het ligt helemaal aan de landelijke ontwikkeling betreffende corona. 

Linken naar kerkomroepen van de kerken:
Link kerkomroep Bellingwoldehttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Wanneer u op de pagina komt van de kerkomroep ziet u de liturgie van de dienst van de recentste zondag. 
Scroll naar beneden of met de pijltjes toets.
U krijgt dan een overzicht van de diensten te zien.
Klikken op” luisteren” om de dienst die u wilt horen te beluisteren

Koffieochtend

Konden we een poos geleden melden dat de koffie-ochtenden weer van start zijn gegaan. Helaas zijn deze ook al weer gestopt. Dit vanwege de heftigheid van de coronavirus. Als de koffie-ochtenden weer beginnen wordt dat via mail, website bekend gemaakt. Het is niet anders.

 

Van de diaconieën

Beste gemeenteleden,
 
In deze vreemde caronatijd worden we gedwongen om naar alternatieve oplossingen te zoeken wat betreft de collectes. De gezamenlijke diaconieën komen tot de volgende oplossing.
We willen u vragen om op de bekende bankrekeningen van de diaconieën uw bijdrage voor de collectes over te maken. Graag vermelden of het voor de kerk of voor de diaconie is. De penningmeesters van de vier diaconieën zorgen er dan voor dat het geld naar de juiste bestemming gaat.
 
 
 
 

Kerkdiensten online

Het moderamen heeft moeten besluiten, ook op advies van de PKN en RIVM om de diensten en kerkelijke activiteiten in de maanden april en mei niet door te laten gaan. Dit betekent dat wij in deze periode geen kerkdiensten in onze kerkgebouwen hebben.We hebben nu wel diensten online. 
De ervaring leert dat het het eenvoudigst is, om deze via de website van PG Bellingwolde deze diensten te beluisteren.  Onder het kopje Kerkdiensten in Coronotijd staan de opgenomen diensten. 

De diensten via kerkomroep en de website PG Bellingwolde staan in het geval van een dienst op de zondag, zaterdagavond al online. U hoeft dus zondags niet te wachten tot 9.30 uur. Ook kunt de dienst op een ander tijdstip of dag beluisteren. U mist waarschijnlijk de kerk van Vriescheloo in de handleidingen en op kerkomroep. Om het uitvoerbaar te houden voor iedereen hebben we besloten de diensten alleen via de kerken Bellingwolde en Blijham uit te zenden. Wordt dit anders dan hoort u dat. PG Wedde heeft nog geen aansluiting voor de kerkomroep.

 

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

 

Kerkomroep

Wilt u een kerkdienst beluisteren ga dan naar deze website (website van de protestantse kerk in Bellingwolde)


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug

Privacyverklaring

De vier kerken hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u onder het kopje Contact en Privacy.

Open Koffieochtenden

Waar en wanneer
Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in Vriescheloo van 10.00 – 11.30 uur.
Voor wie
Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham,Vriescheloo en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom. 
Wat
Koffie/thee drinken met aandacht voor elkaar. Even bijpraten…. prima! Een spelletje doen…ook leuk!Een verhaal vertellen….we zijn benieuwd.
Info
Info en/ of opgave voor vervoer bij Johanna Hulsman. tel/ 0597-541147

Partnergemeente Nicolesti

Voor meer informatie over dit project, klik hier


Sluit Menu