Nieuws

Koffieochtend!

We hebben de koffieochtenden door Corona niet kunnen houden de afgelopen maanden. De nieuwe landelijke afspraken geven wat ruimte om activiteiten te organiseren.

We willen dan ook graag weer starten met de koffieochtenden.
Uiteraard met inachtneming van de afspraken rond Corona:

Handen desinfecteren
1 ½ meter afstand
Dit is goed te regelen.

 

De eerste koffieochtend is op woensdag 29 juli 2020.
In het Trefpunt , Dorpsstraat 121 in Vriescheloo (naast de kerk).
Koffie/thee staat klaar vanaf 10.00 uur.
De ochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Iedereen is welkom.

 
Kerkdienst in coronatijd

Protocol voor een dienst in de protestantse kerk van Vriescheloo met max. 30 personen.

Als belangrijkste regel geldt: |
Blijf thuis als u klachten heeft of behoort tot een risicogroep! Voor de kwetsbare groep mensen van 70 jaar en ouder geldt: neem hierin uw eigen verantwoordelijkheid

                                                                        

  • Houd 1.5 meter afstand
  • Was thuis uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
  • De stoelen zijn op 1.5 meter van elkaar geplaatst, huisgenoten mogen naast elkaar
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een bron van besmetting van verspreiding van het coronavirus te zijn.Het zachtjes en met gesloten mond mee neuriën is een veilig alternatief voor gemeentezang, het in gedachten meezeggen van de tekst kan natuurlijk ook.
  • Wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
  • U wordt verzocht geen gebruik te maken van het toilet.
  • Bij de uitgang hebben wij twee collectezakken in een hanger. Er is duidelijk bij vermeld welke voor de kerk en welke voor de diaconie is.
  • Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

We hopen dat u ondanks de maatregelen toch een goede en gezegende dienst hebt.

Voor verdere informatie geldend voor alle vier kerken klik op deze link
Wilt u de dienst meemaken, dat kunt u zich t/m vrijdag 19 juni opgeven bij de scriba:pknvriescheloo@gmail.com

Van de diaconieën

Beste gemeenteleden,
 
In deze vreemde caronatijd worden we gedwongen om naar alternatieve oplossingen te zoeken wat betreft de collectes. De gezamenlijke diaconieën komen tot de volgende oplossing.
We willen u vragen om op de bekende bankrekeningen van de diaconieën uw bijdrage voor de collectes over te maken. Graag vermelden of het voor de kerk of voor de diaconie is. De penningmeesters van de vier diaconieën zorgen er dan voor dat het geld naar de juiste bestemming gaat.
 
 
 
 

Kerkdiensten online

Het moderamen heeft moeten besluiten, ook op advies van de PKN en RIVM om de diensten en kerkelijke activiteiten in de maanden april en mei niet door te laten gaan. Dit betekent dat wij in deze periode geen kerkdiensten in onze kerkgebouwen hebben.We hebben nu wel diensten online. 
De ervaring leert dat het het eenvoudigst is, om deze via de website van PG Bellingwolde deze diensten te beluisteren.  Onder het kopje Kerkdiensten in Coronotijd staan de opgenomen diensten. 

De diensten via kerkomroep en de website PG Bellingwolde staan in het geval van een dienst op de zondag, zaterdagavond al online. U hoeft dus zondags niet te wachten tot 9.30 uur. Ook kunt de dienst op een ander tijdstip of dag beluisteren. U mist waarschijnlijk de kerk van Vriescheloo in de handleidingen en op kerkomroep. Om het uitvoerbaar te houden voor iedereen hebben we besloten de diensten alleen via de kerken Bellingwolde en Blijham uit te zenden. Wordt dit anders dan hoort u dat. PG Wedde heeft nog geen aansluiting voor de kerkomroep.

De digitale diensten voor de komende periode

 

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

 

Kerkomroep

Wilt u een kerkdienst beluisteren ga dan naar deze website 


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug

Privacyverklaring

De vier kerken hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u onder het kopje Contact en Privacy.

Open Koffieochtenden

Waar en wanneer
Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in Vriescheloo van 10.00 – 11.30 uur.
Voor wie
Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham,Vriescheloo en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom. 
Wat
Koffie/thee drinken met aandacht voor elkaar. Even bijpraten…. prima! Een spelletje doen…ook leuk!Een verhaal vertellen….we zijn benieuwd.
Info
Info en/ of opgave voor vervoer bij Johanna Hulsman. tel/ 0597-541147


Sluit Menu