Nieuws

Regenboogviering

Op zondag 13 oktober om 16.00 uur werd in het Witte Kerkje in Vriescheloo een Regenboogviering gehouden. De viering stond in het teken van de behoefte aan acceptatie en waardering van diversiteit in kerk en samenleving. Er waren meer dan 100 bezoekers. Onder het motto “Ken je mij? … wie ken je dan?” werd met liederen en betekenisvolle teksten stil gestaan bij de situatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Ook waren er indrukwekkende, persoonlijke verhalen, die het belang onderstrepen van de aandacht voor dit onderwerp.  Mevrouw Giny Luth van de gemeente Westerwolde vertelde, dat ze blij is met de Regenboogviering. Deze activiteit past uitermate goed bij de inhoud van de nét verschenen startnotitie “Kleurrijk Westerwolde”. De collecte was voor Amnesty International, die ook steun biedt aan LHBTI-vervolgden in landen waarin zij strafbaar zijn voor wie zij zijn.

De inhoud van de vering werd positief ontvangen. Hierbij een reactie:

“Het was een bijeenkomst met mooie (hartverscheurende) persoonlijke verhalen. Het is zo belangrijk, dat deze verhalen verteld worden!. Dappere mensen, die het aandurven hun pijn, maar ook hun hoop uit te spreken. Wat ons opviel was de positiviteit van de verhalen, de gesproken woorden, de overdenking ( door ds. Wolf Jöhlinger) en de gezangen”.

Na afloop werd door de meeste bezoekers uitgebreid nagepraat en deelgenomen aan een stamppot-maaltijd. Al met al was het een zeer geslaagde middag.

De leden van de LHBTI Werkgroep Geloof en Levensbeschouwing Westerwolde en Oldambt: Dominee Wolf Jöhlinger, Annemarie van der Kevie, Deborah Fontijn, Margrietha Wolfs, Fenneke Groenbroek (pastor) Marjet Bos (humanistisch raadsvrouw en Roze 50plus Oldambt) en Willemijn Ahlers (Gender Support)

Voor foto’s zie deze bladzijde.

Startzondag 2019

Een verslag van deze mooie dag staat hier. Wat foto’s van deze dag staan op deze bladzijde.

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

 

Gezamenlijke gemeenteavond

Beste gemeenteleden van de Protestantse gemeentes van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde.

Bij deze worden jullie van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke gemeenteavond op donderdag 7 november 2019.

De gemeenteavond wordt gehouden in “Het Karspel” in Bellingwolde. We beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd. Wilt u aan uw scriba aangeven of u aanwezig zult zijn bij de broodmaaltijd, dit in verband met de catering. Graag uw opgave voor maandag 4 november doorgeven.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. 18.30 – 19.30 uur Broodmaaltijd

 2. Welkom

 3. Opening (ds. Jöhlinger)

 4. Vaststellen agenda

 5. Verslag gezamenlijke gemeenteavond d.d. 1 november 2018

 6. Terugkoppeling en toekomst werkvelden

  1. Bestuur

  2. Pastoraat

  3. Diaconie & Missie

  4. Financiën & Beheer

  5. Vorming & Toerusting

  6. Liturgie

i. Vraag aan de gemeente of men de geloofsbelijdenis terug wil zien in de liturgie?

 1. Kerkbladen

 2. Preekvoorzieners

 1. Rondvraag

 2. Sluiting

We hopen u graag te ontmoeten op 7 november a.s.

De voorzitters van de kerkenraden,
Albert Freij (PG Bellingwolde),
Jacob Baas (PG Blijham),
Annemarie van de Kevie (PG Vriescheloo), Hendrik Bots (PG Wedde)

Kerkomroep

Wilt u een kerkdienst beluisteren ga dan naar deze website 


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug

Open Koffie-ochtenden

Op 30 oktober en  op 27 november zijn er weer koffieochtenden. Voor meer informatie ga dan naar de pagina activiteiten.

 


Sluit Menu