Nieuws

Kerkdienst in coronatijd

Vanaf 24 december a.s. worden de kerkdiensten voorlopig online gehouden. Dat duur in ieder geval t/m 9 januari 2022. Daarna wordt opnieuw bekeken hoe de diensten verder vorm worden gegeven.

Naar aanleiding van de persconferentie omtrent de nieuwe lockdownregels is het moderamen weer via Zoom bij elkaar gekomen om de komende diensten te bespreken. Het advies van de PKN landelijk is: Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Dit gaan wij dan ook weer oppakken.
De diensten voor 24 en 31 december waren al digitale diensten en zijn omdat het avonddiensten zijn ’s middags opgenomen. Nu zullen de diensten daarnaast t/m zondag 9 januari ook digitaal gaan plaatsvinden. Deze diensten vinden op genoemd tijdstip plaats, dus een rechtstreekse dienst digitaal. Alle diensten kunt u ook op een later tijdstip bekijken/luisteren.
Op deze manier kunnen wij toch samen de Kerstdiensten maar ook de overige diensten vieren.

Zo zien de diensten eruit:

24 december een gezamenlijke digitale Kerstnachtdienst vanuit Bellingwolde om 19:00 uur via:https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde- Magnuskerk

voorgangers: ds. W. Jöhlinger en pastor F. Groenbroek | een gezamenlijke Kerstnachtviering
organist: dhr. R. Brunekreeft | collecte: Doelcollecte en Kerk

25 december een digitale dienst uit Vriescheloo om 10:00 uur via:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776

voorganger: ds. W. Jöhlinger | 1e Kerstdag
organist: mevr. E. de Boer | collecte: KIA Kinderen in de knel en Kerk

26 december een digitale dienst uit Bellingwolde om 09:30 uur via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde- Magnuskerk
voorganger: ds. W. Jöhlinger | 2e Kerstdag
organist: dhr. J. Eefting | collecte: Diaconie en Kerk

31 december een dienst uit Bellingwolde om 19:00 via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde- Magnuskerk
voorganger: ds. W. Jöhlinger | Oudejaarsavond
organist: mevr. E. de Boer | collecte: voor de Kerk

02 januari 2022 een digitale dienst uit Blijham om 09:30 uur via

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: dhr. H.J.M. Roelofs | collecte: Bartimeus en Kerk

09 januari 2022 een digitale dienst uit Wedde om 09:30 uur via:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937

Voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing
Organist: dhr. R. Wind
Collecte: Diaconie en Kerk en een extra collectie Vrienden van Eleas

Van de diaconieën
Beste gemeenteleden,
 
In deze vreemde caronatijd worden we gedwongen om naar alternatieve oplossingen te zoeken wat betreft de collectes. De gezamenlijke diaconieën komen tot de volgende oplossing.
We willen u vragen om op de bekende bankrekeningen van de diaconieën uw bijdrage voor de collectes over te maken. Graag vermelden of het voor de kerk of voor de diaconie is. De penningmeesters van de vier diaconieën zorgen er dan voor dat het geld naar de juiste bestemming gaat.
 
 
 
 
 

Over De Brug

Ook het komende seizoen zijn er tal van activiteiten in het kader van Over De Brug.  We hebben daar onlangs een bericht over ontvangen. De boekjes met de activiteiten liggen in de hal van de kerk. Maar ook op de websitepagina “Activiteiten” is een link naar alle activiteiten die de komende tijd plaats zullen vinden.

 

Kerkomroep

De diensten zijn online te beluisteren op een tijdstip die u past. Dit zijn de linken:

Vriescheloo : klik hier

Bellingwolde: klik hier

Blijham: klik hier

Wedde: klik hier


Websites

Bellingwolde 

Blijham

Over de Brug

Privacyverklaring

De vier kerken hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u onder het kopje Contact en Privacy.

Reserveringskalender

Via deze website kunt u een reservering maken voor de consistorie, Trefpunt en kerk. 

Open Koffieochtenden

(alleen als de coronamaatregelen dit toelaten)

Waar en wanneer
Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in Vriescheloo van 10.00 – 11.30 uur.
Voor wie
Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham,Vriescheloo en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom. 
Wat
Koffie/thee drinken met aandacht voor elkaar. Even bijpraten…. prima! Een spelletje doen…ook leuk!Een verhaal vertellen….we zijn benieuwd.
Info
Info en/ of opgave voor vervoer bij Johanna Hulsman. tel/ 0597-541147

Partnergemeente Nicolesti

Voor meer informatie over dit project, klik hier


Sluit Menu