Diaconie

Plaatselijke diaconie

De diaconie heeft een belangrijke functie in de kerk. Zij zamelt elke zondag het geld in en ondersteunt daarmee diverse activiteiten. Voor het grootste gedeelte wordt het geld besteed volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland. We volgen daarbij het collecterooster van onze landelijke organisatie. Hierbij worden zowel landelijke als werelwijde projecten ondersteund.

De diaconie ondersteunt financieel verder:

  • plaatselijke projecten;
  • de bloemengroet;
  • de gezamenlijke hulporganisaties bij rampen.

De diaconie verzorgt alles rondom het heilig avondmaal.
Activiteiten vanuit de diaconie wordt gedaan door: Jan Eefting.
De financiële administratie van de diaconie is in handen van Jan Eefting.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL78RABO0306619628

Samenwerking

Diverse activiteiten wordt in gezamenlijkheid met de andere diaconieën van de protestantse gemeenten van Blijham, Bellingwolde en Wedde gedaan. 
De oogstdienst is een voorbeeld.

Wilt u kennisnemen van de laatste berichten van Kerk in Actie. Klik dan op deze link: Website Kerk in Actie

 

Landelijke Kerk in Actie collecterooster

We houden zoveel mogelijk de landelijke collecterooster aan. Zijn er speciale Kerk in Actie collecten, dan worden deze meestal tijdens de dienst toegelicht. Soms wijken we af van het landelijke rooster, dat heeft meestal te maken met een andere actie op die zondag. We verplaatsen dan de collecte naar een zondag waar dit beter uitkomt.

Hierbij een link naar het landelijke collecterooster.