Roemeniëcommissie

De Roemeniëcommissie

 

Sinds 1990 heeft de Protestantse Gemeente Blijham een partnerschap met Parohia Reformata Nicolesti.

De kerkelijke gemeente in Nicolesti telt 480 leden, het dorpje ligt in Transsylvanië midden in Roemenië en men spreekt er Hongaars.

In 1999 is er met financiële hulp vanuit de kerken van Winschoten en Blijham naast de kerk een verenigingsgebouw neergezet, met de naam ‘Irene’. In de loop der jaren zijn er ook nog veel anderen projecten gerealiseerd. Zo zijn er toiletten gebouwd bij de kleuterschool en zijn er speeltoestellen aangeschaft. De toren van de kerk is gerestaureerd en er is een aula gebouwd, de eerste in de regio.

Sinds 1 januari 2020 geeft Blijham samen met Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde inhoud aan het partnerschap. Daarvoor is er een Roemeniëcommissie. Eén van de belangrijkste taken van deze Roemeniëcommissie is het onderhouden van contacten met deze partnergemeente. Daarnaast probeert de Roemeniëcommissie waar mogelijk ook financiële steun te bieden.
Zo is er een medicijnfonds voor de allerarmsten in het dorp. Met kerst krijgen de ouderen in het dorp een klein kerstpakketje met o.a. olie, suiker, meel en pasta. De kinderen krijgen een kleinigheid in de vorm van chocolade en fruit.

Dit alles kan de Roemeniëcommissie alleen realiseren dankzij uw giften en de deurcollectes die één keer in de maand worden gehouden. Het aller belangrijkste is het omzien naar elkaar; de mensen in Nicolesti vinden het fijn als er bezoek komt uit Nederland. Wanneer u één van onze projecten wilt steunen kunt u een gift overmaken op rekeningnr. NL07RABO 0306623234 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. Roemenië.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de commissieleden:
Ans Aapkes                        ansaapkes@gmail.com
Jannie Bessembinders         gj@bessembinders.eu
Gea 
Margrietha Wolfs                margriethawolfs@hotmail.com              
Jan van der Velde               janvandervelde9@gmail.com
page1image10376640