De kerkdiensten van de vier gezamenlijke kerken in 2019.

Bellingwolde

Blijham

Vriescheloo

Wedde

datumwaartijdvoorgangerbijzonderheden
september
1Bellingwolde09:30ds. W. Jöhlinger
1Wedde09:30ds. H. Koolhaas
8Vriescheloo09:30ds. W. Jöhlinger
15Blijham09:30ds. F. Volbedakoffie drinken
22Bellingwolde09:30ds. W. JöhlingerStartzondag
29Wedde09:30pastor F.M. Groenbroek-de Boerkoffie drinken
oktober
6Blijham09:30mw. M. van Vliet
13Bellingwolde09:30ds. H. Veltman
13Wedde09:30ds. C. G. Spijker- van Engelenhoven
20Blijham09:30ds. W. JöhlingerAvondmaal, bevestiging diaken
27Blijham09:30Dhr. J. Baas
november
6Bellingwolde19:30ds. S. RienstraDankstond voor het gewas
10Vriescheloo09:30ds. W. Jöhlinger
10Wedde09:30dhr. H.J. Dijkstra
17Blijham11:00ds. B.L. van der Woude
24Bellingwolde09:30ds. S. RienstraLaatste zondag kerkelijk jaar
24Blijham09:30ds. W. JöhlingerLaatste zondag kerkelijk jaar
24Vriescheloo09:30pastor F.M. Groenbroek-de BoerLaatste zondag kerkelijk jaar
24Wedde09:30ds. C.G. Spijker-van EngelenhovenLaatste zondag kerkelijk jaar
december
1Vriescheloo09:30pastor F.M. Groenbroek-de Boer1e advent
8Vriescheloo09:30ds. W. Jöhlinger2e advent avondmaal
15Blijham09:30ds.K.Meijer2e advent
15Wedde09:30ds. J. Baan3e advent
22Bellingwolde09:30ds. W. Jöhlinger4e advent
24Bellingwolde22:00ds. S. RienstraKerstnachtdienst
24Blijham21:00ds. W. JöhlingerKerstnachtdienst
24Vriescheloo20:00pastor F.M. Groenbroek-de BoerKerstnachtdienst
24Wedde19:30dhr. H.J. DijkstraKerstnachtdienst
25Bellingwolde10:00ds. W. JöhlingerKerst
29Wedde09:30pastor F.M. Groenbroek-de BoerKoffie drinken
31Oude Schans19:00ds. W. JöhlingerOudejaarsdienst

Sluit Menu