Privacy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Vriescheloo

Protestantse Gemeente Vriescheloo
Dorpsstraat 119

9699 PE Vriescheloo

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente Vriescheloo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Vriescheloo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente Vriescheloo verstrekt. Protestantse Gemeente Vriescheloo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente Blijham verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Protestantse Gemeente Vriescheloo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente Vriescheloo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente Vriescheloo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  de webmaster van deze site Jan Eefting e-mail: jan.eefting@ziggo.nl en hij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.