Statenbijbel

De bijbel van Vriescheloo uit 1743.

In de laatste uitgave van het Kerkvenster, december 2018, hebt u kunnen lezen over de bijbel uit 1743 die via Marktplaats weer ‘thuis’ is gekomen in Vriescheloo.Op het voorblad van de bijbel staan de namen geschreven van de mensen die deze bijbel aan de kerk geschonken hebben.Dit riep meteen vragen bij mij op. Wie waren deze mensen, hoe kenden ze elkaar….?  Ik zoek erg graag dingen uit en ging dus meteen aan de slag.

Er bleken trouwboeken op internet te staan van de kerk van Vriescheloo, uit de 17deen 18deeeuw.In die tijd werden er vrijwel nooit achternamen gebruikt. Kinderen kregen een voornaam en dan de voornaam van de vadermet een s er achter  (b.v. Pieters, dat wil zeggen ‘van Pieter’).

De eerst vermelde persoon op het voorblad van de bijbel is Christiaan Ottes. Oftewel Christiaan, zoon van Otte (of Otto).Hij leefde van 1675 tot 1751 en is getrouwd geweest met Grietie Willems. Zij kregen 5 kinderen.

Hun tweede kind, Willem Christiaans, werd geboren in 1705 en is gestorven in 1746. Willem was getrouwd met Grietie Elzes Egge(n)s.

Willem Christiaans en Grietie staan beiden ook vermeld op het voorblad.

Conclusie is dat de bijbel is geschonken door Christiaan Ottes, zijn zoon Willemen schoondochter Grietie. De familie woonde in Vriescheloo.  

Van de familie heb ik inmiddels meer gegevens gevonden (van de grootvader van Christiaan tot en met achterkleinkinderen).

Ik was tenslotte nog nieuwsgierig naar de schoondochter, Grietie Elzes Egge(n)s. De eerste predikant van ons kerkgebouw was namelijk ook een Egges.Uit onderzoek naar de familie van Grietie bleek dat deze predikant, Petrus Egges (geboren in 1673 en overleden in 1719), een oom  van Grietie was.

Heel bijzonder dat nu ineens van deze predikant de ouders, een broer, nicht en neef  bekend zijn. En dat alles door de oude Vriescheloo’er bijbel…….

Annemarie Hazebroek